Σάββατο, 5 Αυγούστου 2017

Πράξεις στα 24 λεπτά το κιλό κάνουν οι μύλοι στο σκληρό

Το σιτάρι στη βάση της μεσογειακής πυραμίδας Αγονος κρίθηκε ο διαγωνισµός της ΕΑΣ Ορεστιάδας για την πώληση 19.000 τόνων σκληρού σίτου. Τα επίπεδα προσφερόµενων τιµών, που κυµάνθηκαν στα 220 ευρώ ο τόνος, δεν ικανοποίησαν το συµβούλιο το οποίο θα προχωρήσει σε νέο διαγωνισµό σε αργότερη φάση. Από πλευράς
εξαγωγής η απραξία έχει γίνει σχεδόν συνήθεια, ενώ στην εσωτερική µας αγορά οι µεγάλοι τοπικοί µύλοι ανάλογα ποιότητας αγοράζουν από 215-240 ευρώ ο τόνος παραδοτέα.

Στα σκληρά στάρια, στη λίστα της Φότζια οι τιµές έµειναν σταθερές. Συγκεκριµένα για την καλή ποιότητα (ειδικό βάρος 80 kg/hl, πρωτεΐνη 12,5%, υαλώδη 80%) βρίσκονται στα 235-240 ευρώ ο τόνος στην αποθήκη του παραγωγού, ενώ η αµέσως επόµενη ποιότητα (ειδικό βάρος 79 kg/hl, πρωτεΐνη 11,5%, υαλώδη 75%) στα 225-230 ευρώ ο τόνος στην αποθήκη του παραγωγού.  

Στη Γαλλία οι τιµές ισορροπούν λίγο χαµηλότερα από τα υψηλά της προηγούµενης εβδοµάδας και βρίσκονται στα 255 ευρώ ο τόνος παραδοτέα σε γαλλικό λιµάνι και φυσικά το ακριβό ευρώ αποτελεί εµπόδιο στην άνοδο των τιµών. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου