Παρασκευή, 23 Ιουνίου 2017

ΚΙΝΗΣΗΣ «ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» : ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΟ Ο ΚΟΜΒΟΣ Κ16 ΣΤΗΝ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΓΙΑΤΙ ΤΗΝ ΑΠΟΚΡΥΠΤΟΥΝ;

φωτεινή σηματοδότηση, σήμανση και εργασίες πράσινου.
Η συμβολή του, στην ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής, την οδική ασφάλεια, την ταχύτητα τ
ων μετακινήσεων και την υποστήριξη της δραστηριότητας του ΟΛΘ, θα είναι μεγάλη.

·        Το έργο, εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ, ΠΕΠ(Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα), της Κεντρικής Μακεδονίας, με Προϋπολογισμό μελέτης 89.5 εκ ευρώ, της 15/3/11.
·        Ανάδοχος, αναδείχθηκε της 31/5/11 και η σύμβαση υπογράφηκε, της 24 /10 /11.
·        Η έκπτωση,  ήταν 42.48% , δηλαδή το τελικό κόστος κατασκευής, έπρεπε να είναι, 52.6 εκ ευρώ.
·        Ο χρόνος ολοκλήρωσης, ήταν 3 χρόνια και 8 μήνες.
Εύκολα γίνεται κατανοητό, η μελέτη, η διασφάλιση των πόρων και η δημοπράτηση, έγιναν από την Κρατική Περιφέρεια.
Στην Αιρετή Περιφέρεια, έμεινε, η εποπτεία υλοποίησης του έργου.
Το Καλοκαίρι του 2011, η ευθύνη των έργων πέρασε στην Αιρετή διοίκηση, η οποία άλλαξε  αμέσως  της διευθυντές των υπηρεσιών και τον υπεύθυνο του έργου.
Δυστυχώς, η διαχείριση του έργου, στην συνέχεια, ήταν, αποτυχημένη. 

Έχουν, ήδη πληρωθεί 2 εκ ευρώ, πρόσθετα στον ανάδοχο και ο Οικονομικός Εισαγγελέας, έχει ζητήσει την παραπομπή του Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας, για κακουργηματικές πράξεις.

Ο ανάδοχος, δύο φορές έχει ζητήσει την διάλυση της εργολαβίας, λόγω παρέλευσης του συμβατικού χρόνου κατασκευής του έργου και δύο φορές, την έχει ανακαλέσει.
Οι δικαιολογίες, ότι η καθυστέρηση των εργασιών, οφείλεται στην έλλειψη ελεύθερων χώρων για την ανάπτυξη των εργοταξίων, δεν ευσταθεί, γιατί ελεύθεροι χώροι υπήρχαν και για όσους δεν ήταν ελεύθεροι, υπεύθυνη είναι η  διοίκηση της Περιφέρειας και οι αρμόδιες υπηρεσίες, γιατί δεν είχαν υλοποιήσει της πράξεις, διοικητικής αποβολής του καταπατητή.
Στην αίτηση διάλυσης του έργου, ο Ανάδοχος, απαιτεί πρόσθετα, 4 εκ ευρώ. 

Το έργο, παραδόθηκε ανολοκλήρωτο και ελπίζουμε να είναι ασφαλές στην χρήση του, γιατί η ανάλογη πρακτική στην παράκαμψη της Αρναίας και στο τμήμα Ποτίδαια-Κασσάνδρεια, είναι τραγική.

Το έργο, έπρεπε να ολοκληρωθεί, μέχρι το τέλος του 2015 και δεν είναι σίγουρο, αν θα ολοκληρωθεί, μέχρι το τέλος του 2017 και πιο θα είναι το τελικό του κόστος.
Η καθυστέρηση ολοκλήρωσης του έργου, είχε ως αποτέλεσμα να χαθούν οι ανάλογοι πόροι του 4ου ΕΣΠΑ.
Η ολοκλήρωσή του θα γίνει, από το 5ο ΕΣΠΑ της Περιφέρειας και επειδή το ίδιο συμβαίνει, σε όλα τα έργα της Περιφέρειας, όλοι οι πόροι του τρέχοντος  Προγράμματος, θα διατεθούν για να κλείσουν οι καθυστερήσεις και οι απώλειες πόρων του προηγούμενου Προγράμματος
Της είναι ο λόγος, που δεν έχει δημοπρατηθεί κανένα νέο αναπτυξιακό έργο από την Περιφέρεια και ούτε πρόκειται να δημοπρατηθεί, μέχρι το 2020.
Για όλα αυτά, η ηγεσία της Περιφέρειας, ούτε μίλησε, ούτε μιλά.
Πολύ περισσότερο, δεν νιώθει την ανάγκη, να αναλάβει της ευθύνες της.
Για την Κίνηση
Ο Συντονιστής

Γιάννης Μαγκριώτης 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου