Τρίτη, 20 Φεβρουαρίου 2018

Με νέο υπολογισμό πριμ κτηνοτρόφων στη Βιολογική

Νεκρά 30.000 ζώα από τον καταρροϊκό πυρετόΤο νέο τρόπο που θα υπολογίζεται η ενίσχυση στη Βιολογική Κτηνοτροφία, τις καινούργιες καλλιεργητικές ομάδες όπως τα ακρόδρυα, τα ακτινίδια και ορισμένα κηπευτικά αλλά και τα κριτήρια μοριοδότησης που θα ισχύσουν, προβλέπει η τροποποιητική απόφαση του Μέτρου 11, η οποία εκδόθηκε και αναμένεται μέσα στην εβδομάδα
και η προκήρυξη.
Όπως έχει γράψει η εφημερίδα Agrenda, στην προκήρυξη τα ποσά θα είναι μοιρασμένα ανά Περιφέρεια και αναμένεται να διαμορφωθούν στα 100 εκατ. ευρώ για τη φυτική παραγωγή και στα 200 εκατ. ευρώ για τους κτηνοτρόφους.
Βρείτε εδώ την Τρίτη τροποποίηση κριτηρίων για το Μέτρο 11 των Βιολογικών.pdf

Συγκεκριμένα στην 3η τροποποιητική απόφαση του Μέτρου προβλέπεται πως, απόλυτη προτεραιότητα ένταξης στους νέους βιοκαλλιεργητές και βιοκτηνοτρόφους έχουν οι ηλικίας έως 30 ετών ενδιαφερόμενοι, και στις Δράσεις των «παλιών» πρόκριμα δίνεται σε παραγωγούς που έχουν συμπληρωμένα έτη εφαρμογής του συστήματος βιολογικής έως 10 χρόνια.
Αναφορικά με τους κτηνοτρόφους, αν η πυκνότητα βόσκησης της ενταγμένης εκμετάλλευσης είναι μεγαλύτερη του 1ΜΖΚ ανά εκτάριο (Ha), η ενίσχυση ανά εκτάριο (Ha) θα πολλαπλασιάζεται κατά μέγιστο επί 1,29 με τα ποσά του παρακάτω πίνακα:
Δράση 11.1.2: Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία:
Αιγοπρόβατα: 211 ευρώ/Ha/έτος
Βοοειδή με κρεατοπαραγωγική/μικτή κατεύθυνση: 267 ευρώ/Ha/έτος
Βοοειδή με γαλακτοπαραγωγική κατεύθυνση: 333 ευρώ/Ha/έτος
Δράση 11.2.2: Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία:
Αιγοπρόβατα: 211 ευρώ/Ha/έτος (συν 36 ευρώ για δαπάνες πιστοποίησης)
Βοοειδή με κρεατοπαραγωγική/μικτή κατεύθυνση: 267 ευρώ/Ha/έτος (συν 13 ευρώ για δαπάνες πιστοποίησης)
Βοοειδή με γαλακτοπαραγωγική κατεύθυνση: 333 ευρώ/Ha/έτος (συν 14 ευρώ για δαπάνες πιστοποίησης).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου