Κυριακή, 20 Μαΐου 2018

Πιστώθηκαν το μεσημέρι 116 εκατ. για τις συνδεδεμένες

Αποτέλεσμα εικόνας για Πιστώθηκαν το μεσημέρι 116 εκατ. για τις συνδεδεμένεςΑναλυτικά, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, καταβάλλονται για πρώτη φορά για τις αιτήσεις 2017 οι ακόλουθες συνδεδεμένες ενισχύσεις και ενισχύσεις στα μικρά νησιά Αιγαίου Πελάγους:

  • Συνδεδεμένη ενίσχυση για την παράδοση πορτοκαλιών προς χυμοποίηση ύψους 3.822.347 ευρώ σε 4.669 δικαιούχους
  • Συνδεδεμένη ενίσχυση για την καλλιέργεια κορινθιακής σταφίδας ύψους 3.659.151 ευρώ σε 5.043 δικαιούχους
  • Συνδεδεμένη ενίσχυση για την καλλιέργεια ρυζιού ύψους 7.339.478 ευρώ σε 4.371 δικαιούχους
  • Συνδεδεμένη ενίσχυση για την καλλιέργεια σπόρων προς σπορά ύψους 2.748.659 ευρώ σε 2.034 δικαιούχους.
Kατά την επεξεργασία της πληρωμής παρατηρήθηκε υπέρβαση της επιλέξιμης έκτασης προς ενίσχυση και ως εκ τούτου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 του Καν. 1307/2013 και 73 του Καν. 640/2014, εφαρμόστηκε γραμμική μείωση της ήδη καθορισθείσας τιμής προς αποφυγή υπέρβασης του δημοσιονομικού ορίου.
Η υπέρβαση οφείλεται στην αύξηση των επιλέξιμων εκτάσεων λόγω: (i) έγκρισης αιτημάτων ανωτέρας βίας, (Ii) Ενσωμάτωσης των πορισμάτων του ΕΛΓΑ για περιπτώσεις φυσικών καταστροφών που επηρέασαν σημαντικά τη γεωργική παραγωγή και (iii) συνυπολογισμού εκτάσεων που καλλιεργήθηκαν με αγορά σπόρων προηγούμενων ετών (πολυετείς καλλιέργειες).
  • Συνδεδεμένη ενίσχυση για την εκτροφή μεταξοσκωλήκων ύψους 162.023 ευρώ σε 58 δικαιούχους
  • Συνδεδεμένη ενίσχυση στον τομέα του βοείου κρέατος ύψους 33.399.713 ευρώ σε 8.032 δικαιούχους
  • Συνδεδεμένη ενίσχυση στον τομέα του πρόβειου και αίγειουκρέατος ύψους 48.399.500 ευρώ σε 39.720 δικαιούχους
  • Ενίσχυση για την καλλιέργεια δαμάσκηνων Σκοπέλου ύψους 16.606 ευρώ σε 60 δικαιούχους
Επίσης, καταβάλλονται πληρωμές μετά τη συμπληρωματική κατανομή δικαιωμάτων εθνικού αποθέματος έτους 2017 σε περίπου 14.500.
Οι πληρωμές αυτές αφορούν σε:
βασική ενίσχυση ύψους 9.304.028 ευρώ, (ii) ενίσχυση για γεωργικές πρακτικές επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον (πράσινη ενίσχυση) ύψους 4.664.246 ευρώ και (iii) ενίσχυση για τους γεωργούς νεαρής ηλικίας ύψους 1.193.806ευρώ, (iv) ειδική ενίσχυση βάμβακος ύψους 1.381.554 ευρώ, (v) λοιπές συνδεδεμένες ενισχύσεις που δεν αναφέρονται ανωτέρω συνολικού ύψους 93.909 ευρώ και (vi) λοιπές ενισχύσεις των μικρών νησιών Αιγαίου που δεν αναφέρονται ανωτέρω,συνολικού ύψους 5.566 ευρώ.
Στο σημείο αυτό, ενημερώνουμε όλους τους ενδιαφερόμενους ότι τις επόμενες μέρες θα χορηγηθούν οι ενισχύσεις στον τομέα της κτηνοτροφίας βάσει της παρ. 4 του Άρθρου 52 του Καν. 1307/2013, συνολικού ποσού 3.380.000 ευρώ.
Τέλος, οι συνδεδεμένες ενισχύσεις και οι ενισχύσεις για τα μικρά νησιά Αιγαίου Πελάγους που εκκρεμούν αναφορικά με τις αιτήσεις 2017 (μαστίχα Χίου, γάλα με προορισμό την παραγωγή τυριού και αμπελώνες για παραγωγή οίνων ΠΟΠ και ΠΓΕ) καθώς και τυχόν υπόλοιπα για τις ενισχύσεις που έχουν ήδη καταβληθεί, θα καταβληθούν το αργότερο έως την 30η Ιουνίου 2018.

Νωρίτερα το Agronews έγραφε

Από το μεσημέρι στα ΑΤΜ κοντά στα 120 εκατ. ευρώ για τις συνδεδεμένες 
Ξεκίνησε αισίως η διαδικασία πίστωσης των λογαριασμών των δικαιούχων αγροτών και κτηνοτρόφων με το ποσό κοντά στα 120 εκατ. ευρώ για συνδεδεμένες, υπόλοιπα από το Εθνικό Απόθεμα και από το τσεκ του 2017 και την ειδική ενίσχυση βάμβακος. 
Σύμφωνα με τις πληροφορίες από το μεσημέρι της Παρασκευής 18 Μαΐου οι παραγωγοί θα μπορούν να προχωρούν σε αναλήψεις από τα ΑΤΜ της τράπεζας Πειραιώς, ενώ στο γκισέ θα προσέρχονται από τη Δευτέρα 21 του μήνα. 
Το δρόμο για την πληρωμή άνοιξε η έκδοση των σχετικών αποφάσεων με το ύψος των ενισχύσεων ανά προϊόν, σύμφωνα με τις οποίες για τα αιγοπρόβατα ανέρχεται στα 9,7 ευρώ ανά ζώο, για τα θηλυκά βοοειδή στα 192,5 ευρώ ανά επιλέξιμο ζώο, για σπόρους σποράς στα 31,26 ευρώ το στρέμμα, για κορινθιακή σταφίδα στα 49,3 ευρώ το στρέμμα, για πορτοκάλια στα 52 ευρώ το στρέμμα, για ρύζι στα 27,9 ευρώ το στρέμμα και για τη σηροτροφία στα 248 ευρώ το κουτί.

Οι δηλώσεις Αποστόλου από τη συνέντευξη τύπου της Τετάρτης 16 Μαΐου 
Θέλω να σας ανακοινώσω ότι τα ποσά που αποφασίσαμε να χορηγηθούν ως συνδεδεμένες ενισχύσεις για το 2017 στον τομέα της κτηνοτροφίας και τα οποία θα δουν οι κτηνοτρόφοι στους λογαριασμούς τους την ερχόμενη Παρασκευή. Αυξάνουμε τους δικαιούχους από 33.000 το 2016 σε 49.500 το 2017 μια αύξηση περίπου 50%. Αυξάνουμε τα συνολικά ποσά της συνδεδεμένης ενίσχυσης στην κτηνοτροφία από 47,5 εκατ. το 2016 στα 87,3 εκατ. ευρώ δηλαδή σχεδόν διπλασιάζονται.
Για τους αιγοπροβατοτρόφους από 6,2 ευρώ ανά ζώο το 2016 θα δοθεί τώρα 9,7 ευρώ ανά ζώο. Για τους αγελαδοτρόφους από140 ευρώ ανά ζώο το 2016 θα δοθούν τώρα 192,5 ευρώ ανά ζώο. Μέσα από τις συνδεδεμένες ενισχύσεις έχουμε μια στήριξη τέτοια που φτάνει μέχρι και των διπλασιασμών των δικαιούχων όσο και των εισπράξεων Είναι μια τέτοια ανακούφιση αυτή την ώρα.
Το σχετικό δελτίο τύπου αναφέρει: 
Αύξηση συνδεδεμένων ενισχύσεων, ενίσχυση του εισοδήματος των κτηνοτρόφων
Θέλω να σας ανακοινώσω τα ποσά που αποφασίσαμε να χορηγηθούν ως συνδεδεμένες ενισχύσεις για το 2017 στον τομέα της κτηνοτροφίας και τα οποία θα δουν στους λογαριασμούς τους οι κτηνοτρόφοι την Παρασκευή.
Συγκεκριμένα:
• Αυξάνουμε τους δικαιούχους, από 33.000 το 2016 σε 49500 το 2017, δηλαδή αύξηση 49%.
• Αυξάνουμε τα συνολικά ποσά της συνδεδεμένης ενίσχυσης για την κτηνοτροφία, από 47,5 εκατ. ευρώ σε 87,3 εκατ. ευρώ, δηλαδή σχεδόν διπλασιάζονται.
• Για τους αιγοπραβατοτρόφους, από 6,2 ευρώ ανά ζώο το 2016 θα δοθεί τώρα 9,7 ευρώ ανά ζώο.
• Για τους αγελαδοτρόφους, από 140 ευρώ το ζώο το 2016, θα δοθούν τώρα 192,5 ευρώ ανά ζώο.

Οι αποφάσεις με το ύψος των συνδεδεμένων 
Αιγοπρόβατα
Άρθρο 1
Τον καθορισμό της συνδεδεμένης ενίσχυσης στο ποσό των 9,7 ευρώ ανά επιλέξιμο ζώο, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 1629/64708/2017(ΦΕΚ Β’ 2127) Υπουργική Απόφαση όπως τροποποιήθηκε με την 328/53481/2018 (ΦΕΚ Β΄ 1359) Υπουργική Απόφαση, με θέμα «Λεπτομέρειες εφαρμογής της χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα πρόβειου και αίγειου κρέατος, σύμφωνα με το άρθρο 52, του Κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013 του Συμβουλίου και το κεφάλαιο 5 του Κανονισμού (ΕΕ) 639/2014 της Επιτροπής από το έτος 2017 και εφεξής», όπως ισχύει κάθε φορά.

Βοοειδή
Άρθρο 1
Τον καθορισμό του ύψους της συνδεδεμένης ενίσχυσης στο ποσό των 192,5 ευρώ ανά επιλέξιμο θηλυκό ζώο, σύμφωνα με τις διατάξεις της με αριθμ. πρωτ. 1639/65123/15-06-2017 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 2212/τ. Β/2017), με θέμα «Λεπτομέρειες εφαρμογής της χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα του βόειου κρέατος σύμφωνα με το άρθρο 52 του Κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και το κεφάλαιο 5 του Κανονισμού (ΕΕ) 639/2014 της Επιτροπής από το έτος 2017 και εφεξής», όπως ισχύει κάθε φορά.
Άρθρο 2
Ισχύς
Η παρούσα απόφαση αφορά τις αιτήσεις ενίσχυσης που υποβλήθηκαν για το έτος 2017.

Αλλαγές στα ποσά των ενισχύσεων 
Αλλαγές εν τω μεταξύ από τις ενδεικτικές τιμές φέρνουν οι ενισχύσεις σε κορινθιακή σταφίδα, πορτοκάλια και σπόρους σποράς, όπως αυτές δημοσιεύτηκαν στη Διαύγεια. Σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις, το γεγονός ότι η επιλέξιμη έκταση στον τομέα της καλλιέργειας κορινθιακής σταφίδας για το 2017 υπολείπεται της έκτασης αναφοράς των 14.200 εκταρίων ανεβάζει την τιμή της ενίσχυσης στα 49,3 ευρώ το στρέμμα από τα 35,3 ευρώ που είχε οριστεί ως ενδεικτική τιμή.
Το ίδιο ισχύει και για τα πορτοκάλια, με την ενίσχυση να ανεβαίνει στα 52 ευρώ το στρέμμα από τα 41,1 ευρώ ως ενδεικτική τιμή, αλλά και στο ρύζι με την τιμή στα 27,9 ευρώ το στρέμμα από την ενδεικτική των 25,7 ευρώ.
Αντίθετα, στους σπόρους σποράς, το γεγονός ότι η επιλέξιμη έκταση καλλιέργειας στον τομέα των σπόρων σποράς για το 2017 ξεπερνά την έκταση αναφοράς των 4.285 εκταρίων, οδηγεί στον υπολογισμό του ύψους του ανά μονάδα ποσού στήριξης με τη διαίρεση του ετήσιου προϋπολογισμού προς την επιλέξιμη έκταση, με αποτέλεσμα η ενίσχυση να μειώνεται στα 31,26 ευρώ το στρέμμα, από το ύψος των 68,4 ευρώ το στρέμμα που οριζόταν ως ενδεικτική τιμή.
Στη σηροτροφία, τέλος, το ύψος της ενίσχυσης παραμένει ως είχε οριστεί στα 248 ευρώ το κουτί.

Βρείτε εδώ τις αποφάσεις: 

Οι σχετικές αποφάσεις αναφέρουν τα εξής:
Κορινθιακή σταφίδα
5. Το γεγονός ότι η επιλέξιμη έκταση στον τομέα της καλλιέργειας κορινθιακής σταφίδας για το 2017 υπολείπεται της έκτασης αναφοράς των 14.200 εκταρίων, οδηγεί στον υπολογισμό του ύψους του ανά μονάδα ποσού στήριξης ως μία τιμή μεταξύ των τιμών που προκύπτουν από
α) το λόγο του ποσού που καθορίζεται για τη χρηματοδότηση του μέτρου το οποίο κοινοποιείται σύμφωνα με το παράρτημα I σημείο 3) στοιχείο θ) του κανονισμού 639/2014 προς την έκταση που είναι επιλέξιμη για στήριξη κατά το έτος 2017και
β) το λόγο του ποσού που καθορίζεται για τη χρηματοδότηση του μέτρου το οποίο κοινοποιείται σύμφωνα με το παράρτημα I σημείο 3) στοιχείο θ) του κανονισμού 639/2014 προς την έκταση που καθορίστηκε σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 53 του κανονισμού 639/2014.
7. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο μόνο
Το ύψος της συνδεδεμένης στήριξης στον τομέα της καλλιέργειας κορινθιακής σταφίδας, για το έτος ενίσχυσης 2017, καθορίζεται στα 493 Ευρώ/Εκτάριο.

Πορτοκάλια
5. Το γεγονός ότι η επιλέξιμη έκταση στον τομέα των πορτοκαλιών που οδηγούνται προς χυμοποίηση για το 2017 υπολείπεται της έκτασης αναφοράς των 18.500 εκταρίων, οδηγεί στον υπολογισμό του ύψους του ανά μονάδα ποσού στήριξης ως μία τιμή μεταξύ των τιμών που προκύπτουν από α)το λόγο του ποσού που καθορίζεται για τη χρηματοδότηση του μέτρου το οποίο κοινοποιείται σύμφωνα με το παράρτημα I σημείο 3) στοιχείο θ) του κανονισμού 639/2014 προς την έκταση που είναι επιλέξιμη για στήριξη κατά το έτος 2017 και β) το λόγο του ποσού που καθορίζεται για τη χρηματοδότηση του μέτρου το οποίο κοινοποιείται σύμφωνα με το παράρτημα I σημείο 3) στοιχείο θ) του κανονισμού 639/2014 προς την έκταση που καθορίστηκε σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 53 του κανονισμού 639/2014.
6. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο μόνο
Το ύψος της συνδεδεμένης στήριξης στον τομέα των πορτοκαλιών που οδηγούνται προς χυμοποίηση, για το έτος ενίσχυσης 2017, καθορίζεται στα 520 ευρώ/εκτάριο.

Σπόροι σποράς
6. Το γεγονός ότι η επιλέξιμη έκταση καλλιέργειας στον τομέα των σπόρων σποράς για το 2017 ξεπερνά την έκταση αναφοράς των 4.285 εκταρίων, οδηγεί στον υπολογισμό του ύψους του ανά μονάδα ποσού στήριξης με τη διαίρεση του ετήσιου προϋπολογισμού προς την επιλέξιμη έκταση.
7. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο μόνο
Το ύψος της συνδεδεμένης στήριξης στον τομέα των σπόρων σποράς, για το έτος ενίσχυσης 2017, καθορίζεται στα 312,66 ευρώ/εκτάριο.
Ρύζι
6.Το γεγονός ότι η επιλέξιμη έκταση στον τομέα του ρυζιού για το 2017 υπολείπεται της έκτασης αναφοράς των 30.410 εκταρίων, οδηγεί στον καθορισμό του ανά μονάδα ποσού στήριξης ως μία τιμή μεταξύ των τιμών που προκύπτουν από α) το λόγο του ποσού που καθορίζεται για τη χρηματοδότηση του μέτρου το οποίο κοινοποιείται σύμφωνα με το παράρτημα I σημείο 3) στοιχείο θ) του κανονισμού 639/2014 προς την έκταση που είναι επιλέξιμη για στήριξη κατά το έτος 2017και
β) το λόγο του ποσού που καθορίζεται για τη χρηματοδότηση του μέτρου το οποίο κοινοποιείται σύμφωνα με το παράρτημα I σημείο 3) στοιχείο θ) του κανονισμού 639/2014 προς την έκταση που καθορίστηκε σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 53 του κανονισμού 639/2014.
7. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
ΑΡΘΡΟ ΜΟΝΟ
Το ύψος της συνδεδεμένης στήριξης στον τομέα του ρυζιού για το έτος ενίσχυσης 2017, καθορίζεται στα 279 €/εκτάριο.

Σηροτροφία
6. Το γεγονός ότι ο αριθμός των επιλέξιμων κουτιών μεταξόσπορου για το 2017 υπολείπεται κατά ένα μεγάλο ποσοστό του αριθμού των κουτιών αναφοράς, οδηγεί στον υπολογισμό του ύψους του ανά μονάδα ποσού στήριξης με τη διαίρεση του ετήσιου προϋπολογισμού προς τον αριθμό των κουτιών αναφοράς ο οποίος είναι 3.150 κουτιά.
7. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο μόνο

Το ύψος της συνδεδεμένης στήριξης στον τομέα της σηροτροφίας, για το έτος ενίσχυσης 2017, καθορίζεται στα 248,00 Ευρώ/Κουτί .

AgroNews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου