Δευτέρα, 29 Μαΐου 2017

Από μέρα σε μέρα 77 εκατ. ευρώ για συνδεδεμένες

Μέσα στην ερχόµενη εβδοµάδα περί τα 80 εκατ. για συνδεδεµένες (ζωικά, ρύζι, βιοµηχανική ντοµάτα, πορτοκάλια) µαζί µε τις στρεµµατικές ενισχύσεις για τα µικρά νησιά του Αιγαίου καθώς και εκκρεµότητες από βασική, πράσινη ενίσχυση και τους γεωργούς νεαρής ηλικίας του 2016 έχουν λαµβάνειν οι αγρότες.

Πρόκειται για πληρωµή, που είχε προαναγγείλει η εφημερίδα Agrenda, και η οποία θεωρείται σίγουρη, καθώς αυτές τις µέρες οι υπάλληλοι του ΟΠΕΚΕΠΕ βρίσκονται ανάµεσα σε διασταυρώσεις και ελέγχους στοιχείων που λαµβάνουν από τη ∆ιεύθυνση Πληροφορικής, τον ΕΛΟΓΑΚ για τις παραδόσεις γάλακτος και τις µεταποιητικές βιοµηχανίες για τις ποσότητες πρώτης ύλης που παρέλαβαν, προκειµένου να υπολογιστεί το τελικό ύψος των ενισχύσεων και να εκδοθούν οι σχετικές αποφάσεις, πριν «τρέξει» η πληρωµή. 

Αντίθετα, οι εξελίξεις µε τις διαπραγµατεύσεις και το άκαρπο Eurogroup της 22ας Μαΐου φαίνεται πως µπλοκάρουν εκ νέου τις πιστώσεις για τα βιολογικά και το αγροτικό πετρέλαιο, παρά τις κατά καιρούς δεσµεύσεις τόσο από το υπουργείο όσο και από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Επιπλέον, στα πίσω φαίνεται να αφήνουν οι αρμόδιοι και τις εκκρεμότητες των παλιών εξισωτικών, δίνοντας βάρος σε αυτή τη φάση στις συνδεδεμένες. 

 

Βάσει των προϋπολογισµών του 2016 για τις συνδεδεµένες αναλογούν στο ρύζι 7.905.818 ευρώ, τη βιοµηχανική ντοµάτα 3.162.327 ευρώ και τα πορτοκάλια 11.858.727 ευρώ. (Συνολικά στα 22.926.872 ευρώ). Αντίστοιχα για τις ενισχύσεις των ζωικών στο πρόβειο και το αίγειο κρέας, το µπάτζετ του 2016 για τα πεδινά είναι 11.364,614 ευρώ και για τα ορεινά στα 21.444.532 ευρώ, στο βόειο κρέας ανέρχεται στα 4.211.569 ευρώ και για τους κτηνοτρόφους µε ειδικά δικαιώµατα, για βοοειδή στα 4.450.000 ευρώ και για αιγοπρόβατα στα 25.196.819 ευρώ. (Συνολικά στα 55.314.284 ευρώ).

∆ύσκολα «προχωράνε» τα βιολογικά 
Στον υφυπουργό Οικονοµικών έχει σκαλώσει -ως φαίνεται- η απόφαση για την έγκριση πίστωσης της πληρωµής των βιολογικών, µετά το άκαρπο Eurogroup της 22ας Μαΐου. Και µπορεί ο αναπληρωτής υπουργός Γιάννης Τσιρώνης, από το βήµα της Βουλής, προ ηµερών, να διευκρίνιζε ότι «η απαραίτητη απόφαση για την έγκριση των πιστώσεων έχει φύγει από την πλατεία Βάθη προς το υπουργείο Οικονοµικών από τις 28 Μαρτίου και σύµφωνα µε τις πληροφορίες του έχει ήδη υπογραφεί και από τον υφυπουργό Γιώργο Χουλιαράκη», ωστόσο αν δεν ολοκληρωθούν οι διαπραγµατεύσεις καµία απόφαση για πληρωµή δεν πρόκειται να φύγει από το Οικονοµικών. 
Σε κάθε περίπτωση, και αφού υπογραφεί η σχετική απόφαση, πρώτα προς πληρωµή θα οδηγηθούν τα υπόλοιπα για τα βιολογικά του 2014, µετά θα ολοκληρωθεί η καταβολή των εκκαθαρίσεων για τα προηγούµενα χρόνια (2011 ως 2014) και µετά θα λάβουν σειρά αυτοί του 2015, µέχρι τέλος του έτους, βάσει πλάνου του ΟΠΕΚΕΠΕ. 

Πίσω το πετρέλαιο του 2015, µπορεί να χαθεί ο Ιούνιος
Μπλόκο και στην πληρωµή του αγροτικού πετρελαίου για το 2015 φέρνει η καθυστέρηση στο κλείσιµο της β’ αξιολόγησης, µεταφέροντας την όλη διαδικασία τουλάχιστον ένα µήνα πίσω. Αφού ολοκληρωθούν οι διαπραγµατεύσεις, θα πρέπει να υπογραφεί η εντολή πληρωµής από το υπουργείο Οικονοµικών, η οποία αναµένεται για να τρέξει η διαδικασία. Προς το παρόν, πάντως, σύµφωνα µε έγγραφη απάντηση στη Βουλή της ΑΑ∆Ε, συνεχίζονται οι συµψηφισµοί. Μάλιστα, διευκρινίζεται ότι «αν το αρχικά προσδιορισµένο ποσό επιστροφής είναι µέχρι 1.500 ευρώ, γίνεται έλεγχος µόνο για βεβαιωµένα χρέη ατοµικά, συνυποχρέωσης, συνυπευθυνότητας. Αν δεν υπάρχουν οφειλές (για επιστροφές µέχρι 1.500 ευρώ) ή είναι φορολογικά ενήµερος (για επιστροφές άνω των 1.500 ευρώ), αποστέλλονται προς έλεγχο για ασφαλιστικές οφειλές στην Η∆ΙΚΑ».

Ως τα τέλη Ιουνίου όλες οι αποζηµιώσεις του 2016
Επιµένουν από τον ΕΛΓΑ ότι µέχρι τέλος Ιουνίου θα έχει καταβληθεί το σύνολο των αποζηµιώσεων για το 2016, όπως επανέλαβε ο πρόεδρος του Οργανισµού Φ. Κουρεµπές στον δήµαρχο Τυρνάβου Π. Σαρχώση και εκπροσώπους αγροτών, µε τους οποίους συναντήθηκε στις 23 Μαΐου, παρουσία του υφυπουργού Β. Κόκκαλη. Για τις ζηµιές του παγίου φυτικού κεφαλαίου του 2016, ο κ. Κουρεµπές ανέφερε ότι βρίσκονται στη φάση της τεκµηρίωσης. Υπενθυµίζεται ότι για το περασµένο έτος οι αποζηµιώσεις υπολογίζονται περί τα 140 εκατ. ευρώ.

Σύµβαση ως 12 Ιουνίου µε πιστοποιητή για τους νέους βιοκαλλιεργητές


Όσοι νεοεισερχόµενοι στο Μέτρο 11 του Π.Α.Α. 2014-2020 «Βιολογικές Καλλιέργειες» εγκρίθηκαν υποχρεούνται εντός 15 εργάσιµων ηµερών, δηλαδή έως τις 12 Ιουνίου, να συνάψουν σύµβαση µε Οργανισµό Ελέγχου και Πιστοποίησης, σύµφωνα µε ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων προς ένταξη. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, τα οριστικά αποτελέσµατα έχουν αναρτηθεί στο πληροφοριακό σύστηµα υποστήριξης του Μέτρου και οι ενδιαφερόµενοι, που έχουν καταθέσει αίτηση, µπορούν να ενηµερωθούν χρησιµοποιώντας τον κωδικό τους. Ειδικότερα: 

α) Όσοι εµπίπτουν στην κατηγορία των εγκεκριµένων παραγωγών για ένταξη σε οποιαδήποτε δράση, οφείλουν να τηρήσουν τη δέσµευση του συµβούλου, σύµφωνα µε το άρθρο 8 της 2848/145689/29-12-2016 ΚΥΑ, να συνάψουν σύµβαση µε Σύµβουλο και να την καταθέσουν στο Πληροφορικό Σύστηµα εντός 2 µηνών από την Απόφαση Ένταξης, συνοδευόµενη από τα απαραίτητα κατά περίπτωση παραστατικά, και
β) όσοι εµπίπτουν στην κατηγορία των εγκεκριµένων παραγωγών για ένταξη στο Υποµέτρο 1.1, υποχρεούνται να συνάψουν σύµβαση µε Οργανισµό Ελέγχου και Πιστοποίησης εντός 15 εργάσιµων ηµερών από την έκδοση της απόφασης ένταξης, σύµφωνα µε το άρθρο 8 της υπ’ αριθµ. 2848/145689/29-12-2016 ΚΥΑ.


AgroNews

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου