Πέμπτη, 18 Μαΐου 2017

Νέα συμφωνία συμβολαιακής γεωργίας για την τράπεζα Πειραιώς

Νέα συμφωνία συμβολαιακής γεωργίας για την τράπεζα ΠειραιώςΣε νέα συμφωνία συμβολαιακής γεωργίας προχώρησε η Τράπεζα Πειραιώς με την εταρεία «ΒΙΟΝΤΗΖΕΛ ΜΟΝ. EΠΕ».Οπως ανακοινώθηκε από την τράπεζα, στόχος είναι η άμεση και ενεργός υποστήριξη όλων των εμπλεκομένων στην παραγωγική  διαδικασία του πρωτογενούς τομέα και στην ενίσχυση της καλλιέργειας ενεργειακών φυτών.

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2006, με αντικείμενο την παραγωγή καυσίμων (βιοντίζελ) από ενεργειακά φυτά, όπως ο ηλίανθος και η ελαιοκράμβη, και αποτελεί μία από τις πρωτοπόρες εταιρείες του κλάδου με δυναμικότητα 24.000 χιλιόλιτρα/έτος. Στεγάζεται σε ιδιόκτητες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις εμβαδού 1500 m2 στο Δρυμό Θεσσαλονίκης και η ολοκλήρωση της επένδυσης ξεπέρασε τα 2 εκατ. ευρώ.
Η ΒΙΟΝΤΗΖΕΛ ΜΟΝ. EΠΕ ακολουθεί αυστηρά περιβαλλοντικά πρότυπα, εφαρμόζει το πλέον σύγχρονο πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας κατά τα πρότυπο του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 και διαθέτει επιπλέον πιστοποιητικό αειφορίας της EUROCERT.
Επίσης σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης επενδύει διαρκώς στην έρευνα και την ανάπτυξη χρηματοδοτώντας προγράμματα για νέες δυνατότητες προώθησης των βιοκαυσίμων στην ελληνικά αγορά, αλλά και την αξιοποίηση διαφόρων παραπροϊόντων για την παραγωγή ενεργειακών καυσίμων.
Μέσω του προγράμματος Συμβολαιακής Γεωργίας της Τράπεζας Πειραιώς, ο παραγωγός έχει στη διάθεσή του την απαιτούμενη ρευστότητα με άκρως ανταγωνιστικούς όρους τη στιγμή που τη χρειάζεται, αλλά και εγγυημένη την άμεση πληρωμή της παραγωγής που έχει συμφωνήσει να παραδώσει στην εταιρεία, τονίζεται από την τράπεζα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου