Σάββατο, 12 Αυγούστου 2017

Πέρασε από τις Βρυξέλλες το πριμ 45 ευρώ στη βιολογική κτηνοτροφία

Βιολογική Κτηνοτροφία: Κατάθεση νέων αιτήσεων με τα… πρωτοβρόχιαΤην έγκριση της Κομισιόν ώστε να προβλεφθεί και στη νέα πρόσκληση έλαβε η έκτακτη αύξηση της ενίσχυσης στα 45 ευρώ ανά στρέμμα βοσκότοπου, η οποία είχε σκοπό να εκμηδενίσει τις επιπτώσεις της τεχνικής λύσης στην κατανομή των εκτάσεων.

Μόνιµο χαρακτήρα έλαβε το ύψος ενίσχυσης 45 ευρώ ανά στρέµµα βοσκότοπου για όλη τη χώρα και τα ζώα στη Βιολογική Κτηνοτροφία, ποσό που είχε θεσπιστεί έκτακτα για τις ανάγκες της περασµένης προκήρυξης, λόγω των προβληµάτων που δηµιούργησε η τεχνική λύση στην κατανοµή των τόπων. Σύµφωνα µε τις τελευταίες αλλαγές στα Προγράµµατα, η Κοµισιόν ενέκρινε τελικά η ενίσχυση στη νέα πρόσκληση να µην φθάνει στην οροφή της 1 Μονάδας Ζωικού Κεφαλαίου (ΜΖΚ) αλλά στην κορυφή των 450 ευρώ ανά εκτάριο.

Έτσι για παράδειγµα: Ένας κτηνοτρόφος, µε 200 αιγοπρόβατα που συγκεντρώνει 30 Μονάδες Ζωικού Κεφαλαίου (200 επί 0,15) και του έχουν δοθεί 25 εκτάρια (250 στρέµµατα) επιλέξιµου βοσκοτόπου, έχει πυκνότητα βόσκησης 1,2 ΜΖΚ ανά εκτάριο (30ΜΖΚ διά 25 εκτάρια). Εφόσον θα εντασσόταν στη βιολογική κτηνοτροφία θα λάµβανε 5.275 ευρώ (21,1 ευρώ που είναι το πριµ επί 250 στρέµµατα) ή αλλιώς 26,3 ευρώ ανά ζώο. Τώρα, θα λάβει 21,1 ευρώ επί το 1,2 που είναι το ΜΖΚ, δηλαδή θα λάβει 25,32 ευρώ ανά στρέµµα βοσκότοπου. ∆ηλαδή 6.330 ευρώ ή 31,65 ευρώ ανά ζώο ετησίως. Το πριµ βοσκοτόπου, έχει ταβάνι τα 45 ευρώ ανά στρέµµα, σύµφωνα µε το νέο οδηγό των Προγραµµάτων, όπωςτροποποιήθηκε και εγκρίθηκε από την ΕΕ.


AgroNews

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου