Σάββατο, 12 Αυγούστου 2017

Ανακατατάξεις χωρίς προηγούμενο στον κλάδο των αγροτικών μηχανημάτων

Αποτέλεσμα εικόνας για αγροτικα μηχανηματαΑπό τον κλάδο των µηχανηµάτων δείχνει να διέρχεται υποχρεωτικά σ’ αυτή τη φάση η νέα ιδιότυπη διαδικασία ανασυγκρότησης του αγροτικού τοµέα, µε τις εξελίξεις να γίνονται καταιγιστικές και να επηρεάζουν την πορεία των πραγµάτων σε τρία επίπεπεδα:


Πρώτον, ιστορικές εγχώριες αντιπροσωπείες (εισαγωγείς) µε παγκόσµιας εµβέλειας σήµατα αλλάζουν χέρια, διαµορφώνοντας ένα πραγµατικά νέο τοπίο σε ό,τι αφορά το ποιος οίκος έχει στο χαρτοφυλάκιό του και διαθέτει στην αγορά ποιο µηχάνηµα.

∆εύτερον, οι εν λόγω ανακατατάξεις που συνοδεύονται από «νέα ήθη και έθιµα», εγκαινιάζουν καινούργιες διαδικασίες συνεργασίας και υπηρεσιών (after sale services)  των αντιπροσωπειών µε τους πελάτες – αγρότες, επιταχύνοντας κατά κάποιο τρόπο και την ενσωµάτωση της νέας τεχνολογίας στις αγροτικές εκµεταλλεύσεις.

Τρίτον, όλα τα παραπάνω συντηρούν µια αµφίδροµη σχέση της αγοράς µε το θεσµικό πλαίσιο που διέπει τα αγροτικά προγράµµατα και ειδικότερα τα Σχέδια Βελτίωσης των Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων και εξηγούν, τουλάχιστον σε κάποιο βαθµό τις µεγάλες καθυστερήσεις στην προκήρυξη των αντίστοιχων δράσεων στο λεγόµενο ΠΑΑ (Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου