Σάββατο, 14 Οκτωβρίου 2017

Προκήρυξη για 99 θέσεις στο νοσοκομείο "Παπαγεωργίου"

Προκήρυξη για 99 θέσεις στο νοσοκομείο "Παπαγεωργίου"Την κάλυψη 99 κενών θέσεων στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου» δρομολογεί το ΑΣΕΠ, καθώς απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η σχετική προκήρυξη 14Κ/2017.

Η προκήρυξη αφορά σε προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας τριών ετών Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Ν.Π.Ι.Δ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου