Τετάρτη, 28 Ιουνίου 2017

Προκήρυξη για 186 θέσεις μονίμων μέσω ΑΣΕΠ στα δικαστήρια

Αποτέλεσμα εικόνας για asep
Γνωστοποιείται ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 8Κ/2017 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν ογδόντα έξι
(186) θέσεων τακτικού προσωπικού
Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Δικαστήρια και Δικαστικές Υπηρεσίες της χώρας).
Οι θέσεις ανά κλάδο/ειδικότητα της ως άνω Προκήρυξης έχουν καταχωριστεί στο παρακάτω συνοδευτικό αρχείο

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου