Τρίτη, 6 Ιουνίου 2017

Συμβάσεις με πιστοποιητές ως 22/6 καλούνται να υπογράψουν οι νέοι βιοκαλλιεργητές

Αποτέλεσμα εικόνας για βιοκαλλιεργειαΣύμβαση με τον Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης (ΟΕ&Π) καλούνται να υπογράψουν οι νεοεισερχόμενοι στη Βιολογική Γεωργία μετά την δημοσιοποίηση των ονομάτων των 11.337 δικαιούχων του Μέτρου 11 (δράση 11.1.1) του ΠΑΑ 2014 – 2020.Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις που εκδίδουν οι Περιφέρειες
της χώρας προς ενημέρωση των αγροτών οι «οι δικαιούχοι της δράσης 11.1.1, υποχρεούνται να συνάψουν σύμβαση με Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης (ΟΕ&Π) εντός 15 εργάσιμων ημερών από τη δημοσιοποίηση του πίνακα δικαιούχων, δηλαδή και την  22α Ιουνίου 2017.
Διαβάστε αναλυτικά την ανακοίνωση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας:
Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι εκδόθηκε η αρ. 1453/59595/31-05-2017 Απόφαση Ένταξης Πράξεων του Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 από τον Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων και αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με αρ. ΑΔΑ: 7ΞΥ84653ΠΓ-90Υ, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 130/5917/18-01-2017 Πρόσκληση αιτήσεων στήριξης όπως ισχύει.
    Η απόφαση περιλαμβάνει αναλυτικά τη συνολική κατάταξη δικαιούχων ανά γεωγραφική περιοχή-Περιφέρεια, με ξεχωριστή καταχώριση δικαιούχου ανά δράση, καθώς και το μέγιστο συνολικό ποσό ένταξης δικαιούχου για το συνολικό χρόνο των δεσμεύσεων του Μέτρου 11.
       Το εν λόγω Μέτρο 11 επιμερίζεται:
  • στη δράση 11.1.1 «Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία» και
  • στη δράση 11.2.1 «Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία»
Οι δικαιούχοι της δράσης 11.1.1, υποχρεούνται να συνάψουν σύμβαση με Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης (ΟΕ&Π) εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από τη δημοσιοποίηση του πίνακα δικαιούχων, δηλαδή και την  22α Ιουνίου 2017.
Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (www.minagric.gr), του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (www.agrotikianaptixi.gr) και του ΟΠΕΚΕΠΕ (www.opekepe.gr) και στις κατά τόπους ΔΑΟΚ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου