Δευτέρα, 23 Ιανουαρίου 2017

Διευκρινίσεις υπ. Εργασίας για την είσπραξη των εισφορών των αγροτών

Σε διευκρινίσεις για την είσπραξη των εισφορών των αγροτών προχώρησε το υπ. Εργασίας.Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, κατά την κοινοβουλευτική διαδικασία ακρόασης της "Επιτροπής δημοσίων επιχειρήσεων, τραπεζών, οργανισμών κοινής ωφέλειας
και φορέων κοινωνικής ασφάλισης", την Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2017, για διατύπωση γνώμης για τον διορισμό στη θέση του Διοικητή του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.), κ. Πλιάκη Στυλιανού, βουλευτής της αξιωματικής αντιπολίτευσης αμφισβήτησε το ρυθμό είσπραξης εισφορών που καταβάλλουν οι αγρότες.

Τα στοιχεία που παραθέτει το υπ. Εργασίας:
-Για τον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών, το ποσό που εισπράχθηκε συνολικά το έτος 2016 (Β΄ εξάμηνο 2015 + Α΄ εξάμηνο 2016) ανήλθε στο ποσό των 588.261.000 ευρώ, έναντι 488. 817.000 ευρώ που εισπράχθηκε το έτος 2015.
-Ο αριθμός των ασφαλισμένων που είχαν ληξιπρόθεσμες εισφορές την 31/12/2016 ανήλθε σε 310.591, με συνολικό ποσό οφειλής 821.810.000 ευρώ, έναντι αντίστοιχα, 344.733 ασφαλισμένων την 31/12/2015, με συνολικό ποσό οφειλής 857.418.000 ευρώ. 
-Σε κάθε περίπτωση, είναι πασιφανές ότι τα συνολικά μεγέθη είναι βελτιωμένα συγκριτικά με το προηγούμενο έτος 2015, γεγονός που αποτελεί μία θετική εξέλιξη για την πορεία των εσόδων του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης το έτος 2017.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου